Twin Tube Pole Mount

by Schaefer Fan

$89.97
Standard Pole Mount

by Schaefer Fan

$86.97
Ceiling Mount for 36" Fans

by Schaefer Fan

$20.00
Ceiling Mount for 24" Fans

by Schaefer Fan

$17.00
Ceiling Mount for 20" Fans

by Schaefer Fan

$15.00
Ceiling Mount for 12" Fans

by Schaefer Fan

$13.00